Aftellen naar 2022!

Beste vrienden van Bar Belle Vie,

Het is met pijn in het hart, maar aangezien de situatie betreft events en de pandemie momenteel ongewijzigd blijft, zien we onszelf genoodzaakt om Bar Belle Vie opnieuw met een jaar uit te stellen.

Dit keer naar mei 2022.

De onderhandelingen met alle belanghebbenden zijn reeds lopende en we stellen alles in het werk om te verzekeren dat Bar Belle Vie terug is bij de start van de festivalzomer in 2022.

Ons doel is om Bar Belle Vie -in de mate van het mogelijke- in zijn geheel te verplaatsen. Dit betekent een zo goed als ongewijzigde line-up, eenzelfde kwaliteit & het gekende plezier waar we graag voor garant staan.

Meer informatie aangaande onze volgende editie in 2022 & mogelijke terugbetalingen volgt later.

Uiteraard blijven reeds aangekochte tickets steeds geldig en zoeken we, hoe moeilijk ook, naar de best mogelijke oplossing voor iedereen.

We rekenen alvast op jullie begrip en hopen jullie allen te mogen verwelkomen op dé start van de eerste echte festivalzomer post-Covid.

Hou jullie goed & hou het veilig.

Team Bar Belle Vie

Vragen?
Stuur een e-mail naar info@wearehume.be of contacteer ons via Facebook Messenger.

Countdown to 2022!

Dear friends of Bar Belle Vie.

It is with a heavy heart, but as the situation concerns events and the pandemic currently remains unchanged, we see ourselves forced to postpone Bar Belle Vie for another year.

This time to May 2022.

Negotiations with all stakeholders are already underway and we are making every effort to ensure that Bar Belle Vie is back at the start of the festival summer in 2022.

Our goal is to relocate Bar Belle Vie in its entirety as far as possible. This means an almost unchanged line-up, the same quality & the well-known pleasure that we are happy to guarantee.

More information regarding our next edition in 2022 & possible refunds will follow later.

Of course, tickets that have already been purchased remain valid and we look for the best possible solution for everyone, however this isn't easy.

We count on your understanding and hope to welcome you all to the start of the first real festival summer post-Covid.

Stay strong and keep it safe!

Team Bar Belle Vie.

Questons?
Send an email to info@wearehume.be of contact us via Facebook Messenger.